Kas ir EESTEC?

EESTEC (Electrical Engineering STudents European assoCiation) ir starptautiska, nevalstiska, bezpeļņas organizācija, kas apvieno studentus no tādām radniecīgām nozarēm kā enerģētika, elektrotehnika, elektronika, telekomunikācija un datorzinātne. Šī organizācija tika dibināta 1986. gadā Eidenhovenā, Nīderlandē.

EESTEC mērķis ir attīstīt inženierzinātņu studentu praktiskās zināšanas un saskarsmes prasmes, veicināt un izveidot starptautiskus kontaktus un sadarbību, kā arī realizēt ideju un pieredzes apmaiņu starp elektrozinātņu un datorzinātnes studentiem. Organizācijas aktivitātes balstās uz prasmēm, entuziasmu, atklātumu un biedru brīvprātīgu darbību. Asociācija nodarbojas ar biedru profesionālās izaugsmes attīstību un tehnisko zināšanu uzlabošanu.

Pašlaik organizācija ir pārstāvēta vairāk kā 30 Eiropas valstīs un aptuveni 50 universitātēs.

Būtībā EESTEC Tev dod iespēju piedalīties dažādos ar elektrozinātnēm, datorzinātni un sociālajām prasmēm  saistītos semināros visā Eiropā sedzot Tev visas uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas.

EESTEC LC Riga pastāv kopš 2011.gada pavasara. Rīgas studentu dalība EESTEC darbībā dod mūsu studentiem iespēju apmeklēt visu citu vietējo komiteju rīkotos seminārus, kas notiek nepārtraukti visā Eiropā un ir vērsti uz tehnisko zināšanu papildināšanu elektrotehnikā, elektronikā, telekomunikācijās, datorzinātnē un tādu sociālo prasmju iegūšanu kā līdera spējas, komandas darbs, prezentācijas prasmes, u.c.

Be Sociable, Share!
  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter